Η λογιστική των κοινοπραξιών με το Εθνικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η λογιστική των κοινοπραξιών με το Εθνικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

Πετρίτη, Γκρέτα

Γίνεται αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις κοινοπραξίες και στη συνέχεια, καταγράφεται η λογιστική αντιμετώπισή τους μέσω του Ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.). Τέλος, περιγράφονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και γίνεται λόγος για το Δ.Λ.Π. 31, που αντιμετωπίζει λογιστικά τις κοινοπραξίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο
Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Εταιρείες - Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.