Ανάλυση Ετερόρρυθμης Εταιρίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάλυση Ετερόρρυθμης Εταιρίας

Μπουμπόναρης, Δημήτριος

Αρχικά, γίνεται αναφορά στις έννοιες της επιχειρηματικότητας και της ατομικής επιχείρησης. Στη συνέχεια, αναλύεται ο θεσμός της Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.), οι διαδικασίες σύστασης, η λύση και εκκαθάριση, οι λογιστικές εγγραφές και η κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου. Τέλος, γίνεται αναφορά στη φορολογική δήλωση της Ε.Ε. και τη συμπλήρωση του εντύπου Ε5.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες - Φορολογία
Εταιρείες - Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.