Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)

Ράπτη, Σπυριδούλα
Μουτσιούνα, Στυλιανή

Σκοπός της εργασίας αποτελεί η παρουσίαση και κατανόηση του λογιστικού χειρισμού των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) στην Ελλάδα. Αρχικά, παρουσιάζονται οι νομικές διατάξεις που διέπουν την λειτουργία των εταιρειών στην Ελλάδα και στη συνέχεια αναλύονται διάφορα λογιστικά γεγονότα των Α.Ε. Τέλος, παρουσιάζεται η φορολογική αντιμετώπιση των Ανωνύμων Εταιρειών.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες - Φορολογία
Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Εταιρείες - Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.