Φορολογική δήλωση φυσικών προσώπων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Φορολογική δήλωση φυσικών προσώπων

Γκιουρσάνης, Χρήστος

οικονομικό έτος 2014. Αρχικά, δίνεται μια εικόνα περί φορολογίας, της ιστορικής αναδρομής της έννοιας του φόρου και στη συνέχεια αναλύεται η ισχύουσα νομοθεσία για το έτος 2015 (οικονομικό έτος 2014). Τέλος, αναλύεται ένα παράδειγμα φορολογίας φυσικού προσώπου.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος εισοδήματος
Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία
Φορολογία φυσικών προσώπων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.