Το οικονομικό περιβάλλον της Φλώρινας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Το οικονομικό περιβάλλον της Φλώρινας

Ηλιοπούλου, Ελένη
Μούτσια, Γεωργία

Αρχικά, γίνεται αναφορά στη γεωγραφική θέση, τις κλιματολογικές συνθήκες, το φυσικό περιβάλλον και τα οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Φλώρινας. Στη συνέχεια, αναλύονται ο πρωτογενής (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία), ο δευτερογενής (οινοποιία Αμυνταίου, αναψυκτικά Ξινό νερό, λιγνιτωρυχεία, ξυλεία) και ο τριτογενής (τουρισμός, εμπόριο) τομέας παραγωγής της Φλώρινας. Τέλος, διατυπώνονται τα συμπεράσματα, κάνοντας μία σύνοψη των αποτελεσμάτων των οικονομικών στοιχείων.

Thesis
NonPeerReviewed

Φλώρινα (Ελλάδα ) - Εμπόριο
Τουριστική οικονομία
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα
Αγροτική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.