Διασυνοριακές μετακινήσεις ανθρωπίνου κεφαλαίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διασυνοριακές μετακινήσεις ανθρωπίνου κεφαλαίου

Λέκα, Ρουμπίν Ν.

Αρχικά, αναλύεται η μετανάστευση γενικά, τα είδη, οι τύποι και οι μορφές της, ενώ στη συνέχεια αναφέρονται οι λόγοι και οι παράγοντες που οδηγούν τους ανθρώπους στη μετανάστευση. Επίσης, γίνεται αναφορά στην εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση και στις συνέπειές της. Τέλος, γίνεται περιγραφική ανάλυση των αποτελεσμάτων έρευνας ερωτηματολογίου σε μετανάστες.

Thesis
NonPeerReviewed

Ερωτηματολόγιο
Μετανάστες και μετανάστευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.