Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ηγεσία και κράτος

Οικονόμου, Δημήτριος Γ.

Στην εργασία, αναλύονται η εννοιολογική προσέγγιση της ηγεσίας, η αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά, τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη και οι θεωρίες ηγεσίας, ενώ στη συνέχεια γίνεται ανάλυση της δημόσιας διοίκησης ως επιστήμη. Επίσης, παρουσιάζεται η δομή της δημόσιας διοίκησης (Κεντρική, Περιφερειακή), αναλύονται τα κύρια χαρακτηριστικά της γραφειοκρατίας και οι θετικές θεωρίες κυβερνητικής αποτυχίας. Τέλος, γίνεται αναφορά στην αποτυχία της αγοράς και αναλύονται τα συμπεράσματα της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Κράτος
Ηγεσία
Δημόσια διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.