Η τουριστική ανάπτυξη, προώθηση και προβολή του νομού Κέρκυρας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2016 (EL)
Η τουριστική ανάπτυξη, προώθηση και προβολή του νομού Κέρκυρας

Βαβακάς, Φραγγίσκος Ν.

Αρχικά, αναλύεται η έννοια του τουρισμού και γίνεται ιστορική αναδρομή στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Στη συνέχεια, αναφέρονται η τουριστική ταυτότητα, οι πόροι και υφιστάμενη κατάσταση της τουριστικής προσφοράς του Νομού Κέρκυρας. Επίσης, παρουσιάζονται οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τέλος, αναλύονται οι στρατηγικές προώθησης και προβολής της τουριστικής ανάπτυξης του Νησιού.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη
Τουρισμός - Μάρκετινγκ
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.