Ανάλυση χρηματοπιστωτικού οργανισμού - ιδρύματος: η μελέτη περίπτωσης της Τράπεζας Αττικής (Attica Bank) την περίοδο 2005-2015

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάλυση χρηματοπιστωτικού οργανισμού - ιδρύματος: η μελέτη περίπτωσης της Τράπεζας Αττικής (Attica Bank) την περίοδο 2005-2015

Κολιάκη, Κωνσταντίνα Σ.

Στην εργασία αναλύονται το μέγεθος και η οικονομική πορεία της Τράπεζας Αττικής την περίοδο 2005 – 2015 και οι επιπτώσεις της από την οικονομική κρίση. Αρχικά, εξετάζονται η έννοια, τα βασικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο Ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και παρουσιάζεται το προφίλ της Τράπεζας Αττικής. Τέλος, αναλύονται τα προγραμματικά μεγέθη και γίνεται αξιολόγηση της εξέλιξης του τραπεζικού προφίλ της Attica Bank για τα έτη 2005 – 2015 και της κατάστασης που παρουσιάζει σήμερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.