Συστήματα αξιολόγησης πιστοδότησης επιχειρήσεων στα πλαίσια των τραπεζών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)
Συστήματα αξιολόγησης πιστοδότησης επιχειρήσεων στα πλαίσια των τραπεζών

Κανδύλης, Δημήτριος

Η εργασία, ασχολείται με την παρουσίαση και ανάλυση των συστημάτων και τεχνικών χορήγησης δανείων και πιστώσεων καθώς και των βασικών πιστοδοτικών κανόνων που πρέπει να ακολουθούνται κατά την άσκηση του πιστοδοτικού έργου. Το πιστοδοτικό έργο, λόγω του σημαντικού οικονομικού και κοινωνικού ρόλου των τραπεζών, αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιότητα και πρέπει να ασκείται από άτομα με ειδικά προσόντα , αποδεδειγμένων ικανοτήτων και με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Η τεχνική της παροχής δανείων και πιστώσεων δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε εμπειρίες, αλλά απαιτεί και ειδικές επιστημονικές και τεχνοκρατικές γνώσεις, καθώς και διαχειριστικές ικανότητες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλέστερη, πληρέστερη και αντικειμενικότερη εκτίμηση των πιστοδοτικών θεμάτων και αποτελεσματικότερη διαχείριση

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική των επιχειρήσεων
Χρηματοδότηση
Επιχειρήσεις - Χρηματοδότηση
Τραπεζικά δάνεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2000


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.