Ποιότητα υπηρεσίας 4G – LTE με την χρήση του προσομοιωτή NS3

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ποιότητα υπηρεσίας 4G – LTE με την χρήση του προσομοιωτή NS3

Μπρεντάκης, Περικλής Α.

Η τεχνολογία με την πάροδο των χρόνων έχει προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς, πράγμα που σημαίνει πως οι απαιτήσεις τείνουν συνεχώς να αυξάνονται. Μεγάλος παράγοντας για αυτό, εκτός από τους ανθρώπους που εξειδικεύονται σε αυτήν, είναι και η επαφή που έχει αποκτήσει πλέον το κοινό, με κινητές συσκευές τελευταίας τεχνολογίας. Αυτό έχει ως συνέπεια την ανάγκη για ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση περισσότερων χρηστών παράλληλα κατά την χρήση διαφόρων υπηρεσιών. Αυτός λοιπόν ο ακατάπαυστος αγώνας για εξέλιξη, έφερε σήμερα στα χέρια μας την τεχνολογία LTE (Long Term Evolution), με βάση την οποία τα ασύρματα δίκτυα αποκτούν κλιμακωτό εύρος ζώνης (από 1.25 έως 20 MHz) με ρυθμούς μετάδοσης στα 300 Mbps για την κατερχόμενη ζεύξη και στα 75 Mbps για την ανερχόμενη. Μετά από μια μικρή ιστορική αναδρομή για το πώς φτάσαμε σε αυτή την τεχνολογία καθώς και μια επεξήγηση για την χρήση της παροχής Ποιότητας Υπηρεσιών (QoS – Quality of Service) ολοκληρώνουμε με ένα πειραματικό μέρος με την χρήση του προσομοιωτή NS-3. Το κύριο αντικείμενο μελέτης λοιπόν αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι τα δίκτυα LTE καθώς και οι διάφορες κλάσεις παροχής Ποιότητας Υπηρεσιών που προσφέρουν. Για την μελέτη των παραπάνω όπως αναφέραμε χρησιμοποιήθηκε ο προσομοιωτής NS-3 πάνω στον οποίο δημιουργήσαμε 2 προσομοιώσεις τις οποίες αναλύουμε παρακάτω.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητή τηλεφωνία
Τηλεπικοινωνία
Ασύρματη επικοινωνία, Συστήματα της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.