Φωτοβολταϊκά: μια επίκαιρη εναλλακτική πηγή ενέργειας και οι επενδύσεις στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Φωτοβολταϊκά: μια επίκαιρη εναλλακτική πηγή ενέργειας και οι επενδύσεις στην Ελλάδα

Βαγιάτης, Φώτης

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να μελετήσει την έννοια των ανανεώσιμων εναλλακτικών πηγών ενέργειας, εστιάζοντας στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών. Αρχικά γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση της έννοιας και των ειδών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και ακολουθεί η ανάλυση της ηλιακής ενέργειας ως προς το φωτοβολταϊκό φαινόμενο καθώς και η ιστορική προσέγγιση, ο σωστός τρόπος λειτουργίας, οι εξοπλισμοί και τα πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Κατόπιν ακολουθεί η οικονομική πορεία των φωτοβολταϊκών συστημάτων στο εξωτερικό. Ποια η αρχή τους, η ανάπτυξη τους και ποιες οι μελλοντικές προβλέψεις στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή αγορά φωτοβολταϊκών, ποιες είναι οι μεγαλύτερες εταιρίες φωτοβολταϊκών συστημάτων παγκοσμίως και ποιο το κόστος τους στην αγορά. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με τα φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα είδη των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, την πορεία τους, τις επενδύσεις που έχουν γίνει σε αυτά στην χώρα μας, ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε όλη την προσπάθεια καθώς και οι στόχοι - μελλοντικές προβλέψεις για την πορεία των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις
Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011-04


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.