Οικονομική κρίση, αμοιβές και ανεργία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οικονομική κρίση, αμοιβές και ανεργία

Κουσάσης, Βάϊος Ι.

Στην εργασία μελετάται η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις της στην ανεργία και τις αμοιβές των εργαζομένων. Αρχικά, αναλύονται η έννοια της οικονομικής κρίσης, τα χαρακτηριστικά της, τα στάδια και οι επιπτώσεις της, ενώ αναφέρονται οι φάσεις του οικονομικού κύκλου, η έννοια του δημοσίου χρέους και προτάσεις για τη μείωση του δημόσιου ελλείμματος και του χρέους. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο θέμα της ανεργίας, στην έννοια, στην μέτρηση, στα είδη, στις αιτίες, τις επιπτώσεις της και στους τρόπους αντιμετώπισής της. Επίσης, γίνεται αναφορά στις αμοιβές των εργαζομένων σε σχέση με τις αμοιβές στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ευελιξία των εργασιακών σχέσεων μετά την οικονομική κρίση και τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Αμοιβές
Ανεργία
Εργασιακές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.