Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Factoring και forfaiting

Καλιαμπάκα, Κωνσταντίνα Δ.

Αρχικά, αναλύονται ο ορισμός του factoring, η ιστορική του εξέλιξη, τα είδη - μορφές του, οι σκοποί και οι λειτουργίες του. Στη συνέχεια, αναλύονται ο ορισμός του forfaiting, τα βασικά χαρακτηριστικά του, η λειτουργία του, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εφαρμογής του, οι ελάχιστες διαφορές factoring και forfaiting και τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσματα της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Factoring
Επιχειρήσεις - Χρηματοδότηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.