Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η αξιοποίηση τους από τις ελληνικές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)
Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η αξιοποίηση τους από τις ελληνικές επιχειρήσεις

Άννα, Αγγελική

Έχει περάσει μια δεκαετία από την στιγμή που άρχισε η μετάβαση των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, από την ελεγχόμενη οικονομία, στην ελεύθερη δημοκρατία και την οικονομία της αγοράς. Η πορεία όλων αυτών των χρόνων δύσκολη, μα τα αποτελέσματα είναι ήδη αισθητά. Αρωγός στην προσπάθεια της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης για την ανασυγκρότησή της στάθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία από πολύ νωρίς κατάλαβε τη σημασία της μετάβασης αυτής. Έτσι ξεκίνησε τα πρώτα βήματα με την προσφορά οικονομικής και επισιτιστικής βοήθειας προς την Πολωνία και την Ουγγαρία, τις πρώτες χώρες οι οποίες γνώρισαν την αλλαγή, για να καταλήξει σήμερα να παρέχει οικονομική και κάθε άλλου είδους βοήθεια και συνεργασία στις χώρες αυτές, συστηματικά και συγκροτημένα. Για τον λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί διάφορα Ευρωπαϊκά Ταμεία και Οργανισμοί οι οποίοι παρέχουν οικονομική και τεχνική στήριξη και καταβάλουν προσπάθεια για την προσέγγιση και τη συνεργασία των χωρών - μελών της Ε.Ε. και των χωρών της Κ.Α.Ε., σε όλους τους τομείς της συνεργασίας. Μέσω των ταμείων αυτών, η Ε.Ε. εκπονεί Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης, τα οποία αφορούν όλους τους τομείς όπως: τις ΜΜΕ, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, το περιβάλλον και τους νέους επιχειρηματίες. Από τα πιο σημαντικά προγράμματα είναι αυτά για τις επιχειρήσεις. Μέσω αυτών δίνεται η δυνατότητα για συνεργασία των επιχειρήσεων των χωρών - μελών της Ε.Ε. και των χωρών Κ.Α.Ε. Τα οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία αυτή είναι πολλά και για τις δύο πλευρές. Για τις χώρες - μέλη της Ε.Ε. εξασφαλίζεται η μείωση του κόστους παραγωγής, η εκμετάλλευση των πόρων, η εξεύρεση νέων αγορών κ.λ.π. ενώ για τις χώρες Κ.Α.Ε εξασφαλίζεται η οικονομική, τεχνική και επιστημονική στήριξη, η οποία βοηθάει στην ανασυγκρότηση των οικονομιών τους. Εκτός των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων η Ε.Ε. έχει συνάψει και διάφορες Συμφωνίες με τις χώρες αυτές, οι οποίες εξασφαλίζουν την οικονομική και εμπορική συνεργασία αλλά και την εξασφάλιση της ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή. Ένα ακόμη βήμα, προς τη συνεργασία αποτελεί και η διεύρυνση της Ε.Ε. προς τις χώρες αυτές.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοδοτήσεις - Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση
Επιχειρήσεις - Χρηματοδότηση
Ευρωπαϊκή Ένωση - Χρηματοδοτήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2000


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.