Διαφθορά και παραοικονομία στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διαφθορά και παραοικονομία στην Ελλάδα

Θεοδώρου, Βασιλική Κ.

Αρχικά, γίνεται ανάλυση του φαινομένου της διαφθοράς, των αιτιών και των παραγόντων που την προκαλούν, παρουσιάζονται οι αρνητικές επιδράσεις στην κοινωνία και την οικονομία και προβάλλονται κάποιοι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η παραοικονομία ως φαινόμενο στη χώρα μας, αναλύονται τα αίτια και οι τρόποι αντιμετώπισής της και γίνεται αναφορά στη διαχρονικότητα των δύο φαινομένων. Επίσης, γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο έχουν επηρεαστεί τα φαινόμενα από την οικονομική κρίση. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας με ερωτηματολόγιο, για την διαφθορά και την παραοικονομία.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομικό έγκλημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.