Βία κατά των γυναικών ένα εμπόδιο στην ισότητα : προς ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση ενός διαχρονικού κοινωνικού προβλήματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Βία κατά των γυναικών ένα εμπόδιο στην ισότητα : προς ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση ενός διαχρονικού κοινωνικού προβλήματος

Παμπουχίδου, Ηλιάνα

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να ξεφύγει από την απλή όσο και απλοϊκή διαπίστωση και παραδοχή ότι «υπάρχει βία κατά των γυναικών». Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός επιχειρείται μια συστηματική προσπάθεια πολύπλευρης εμβάθυνσης του φαινομένου με την αναζήτηση απαντήσεων σε μια σειρά ερωτημάτων του τύπου: Σε ποια έκταση υπάρχει η βία κατά των γυναικών; με ποιες μορφές συναντάται; ποιοι είναι οι λόγοι που την γεννούν; γιατί δεν δημοσιοποιείται; γιατί ενώ κατακρίνεται δεν αντιμετωπίζεται; ποιος είναι ο ρόλος των κυβερνήσεων, των μη κυβερνητικών οργανισμών και των απλών πολιτών; κ.α. Όλα αυτά υπό το πρίσμα μιας ευρωπαϊκής προοπτικής επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος μέσα από κοινές πρωτοβουλίες, δράσεις και προγράμματα. Αυτό που προέκυψε ως αποτέλεσμα της έρευνας είναι ότι η βία κατά των γυναικών είναι ένα φαινόμενο που δεν γνωρίζει σύνορα αλλά αντιθέτως εκτείνεται σε όλο το εύρος της κοινωνίας πέρα από τάξεις, θρησκευτικές αντιλήψεις και πολιτικές πεποιθήσεις. Ταυτόχρονα ότι τα μέτρα που κατά καιρούς έχουν ληφθεί δεν την έχουν αντιμετωπίσει και απαιτείται συνδυασμός δράσεων και ενεργειών από κυβερνήσεις και Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς. Η έρευνα άντλησε στοιχεία από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, από προσωπικές συνεντεύξεις, από επαφές με την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις Κοινωνικές Υποθέσεις και από αναζήτηση στο διαδικτυακό χώρο.

Thesis
NonPeerReviewed

Βία
Γυναίκα - Κοινωνικά και ηθικά προβλήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.