Δημοτική πολιτιστική επικοινωνία και νέες τεχνολογίες, δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για το Δήμο Χανίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Δημοτική πολιτιστική επικοινωνία και νέες τεχνολογίες, δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για το Δήμο Χανίων

Γκατσούνη, Μαρία

Η εργασία ασχολείται με την κατασκευή μιας πολυμεσικής εφαρμογής της παρουσίασης του Δήμου Χανίων. Λέγοντας πολυμέσα (multimedia) εννοούμε την χρήση υπολογιστή, με ένα συνδυασμό από γραφικά, ήχο, εικόνα, κείμενο και άλλα, επιτρέποντας τον τελικό χρήστη που βλέπει μια εφαρμογή λογισμικού, να ελέγχει πότε και πως τα στοιχεία θα παρουσιαστούν (interactive multimedia). Ο κύριος στόχος του κειμένου αυτού είναι αρχικά να ενημερώσει για τον τρόπο δημιουργίας πολυμεσικών εφαρμογών και στη συνέχεια να εξηγήσει το πώς έπραξα σε προσωπικό επίπεδο για την δημιουργία της δικής μου πολυμεσικής εφαρμογής. Με λίγα λόγια η εργασία αναφέρεται σε όλα τα στάδια που ακολουθήθηκαν για το τελικό αποτέλεσμα. Στην συνέχεια γίνεται μια αποτίμηση της εμπειρίας που απέκτησα ασχολούμενη με το θέμα αυτό καθώς και καταγραφή συμπερασμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφορική - Τεχνολογία
Πολιτισμός
Ιστοσελίδες - Σχεδίαση
Τοπική αυτοδιοίκηση
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.