Η ανεργία ως οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο: αίτια – προβλήματα και στρατηγικές αντιμετώπισης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η ανεργία ως οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο: αίτια – προβλήματα και στρατηγικές αντιμετώπισης

Υφαντοπούλου, Αναστασία Π.

Αρχικά, γίνεται παρουσίαση του φαινομένου της ανεργίας, αναλύονται τα είδη, τα αίτια εμφάνισής της, ενώ στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη μακροχρόνια ανεργία, στη μερική απασχόληση και αναλύεται η ανεργία των νέων στην Ελλάδα και τονίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι κοινωνικές διαστάσεις του φαινομένου και παρατίθενται οι πολιτικές και τα μέτρα αντιμετώπισής του. Επίσης, γίνεται αναφορά στις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης μέσω του ΟΑΕΔ, αναλύεται το πώς η νέα τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και τέλος αναφέρονται τα συμπεράσματα της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Απασχόληση
Ανεργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.