Ναυτιλιακή φορολογία των χωρών: Ελλάδας, Κύπρου, Δανίας, Ιταλίας, Λουξεμβούργου, Μάλτας, Ηνωμένου Βασιλείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ναυτιλιακή φορολογία των χωρών: Ελλάδας, Κύπρου, Δανίας, Ιταλίας, Λουξεμβούργου, Μάλτας, Ηνωμένου Βασιλείου

Μιχαηλίδου, Χρυσή Α.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στις γενικές έννοιες της ναυτιλίας και της φορολογίας και στη συνέχεια, δίνονται πληροφορίες για επτά (7) χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναλύεται το ναυτιλιακό φορολογικό σύστημα της κάθε μίας ξεχωριστά. Τέλος, διατυπώνονται οι διαφορές και οι ομοιότητες των φορολογικών συστημάτων των χωρών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ναυτιλία
Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.