Ο ρόλος της επικοινωνίας στην αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων στον τουρισμό. Η περίπτωση των χιονοδρομικών κέντρων Ημαθίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ο ρόλος της επικοινωνίας στην αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων στον τουρισμό. Η περίπτωση των χιονοδρομικών κέντρων Ημαθίας

Τσιπουρλιάνος, Σωτήρης
Θώμογλου, Παύλος

Το κύριο ερευνητικό ερώτημα της εν λόγω διατριβής, αφορά στο ποιος είναι ο ρόλος της επικοινωνίας στην αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων γενικότερα στο τουρισμό και ειδικότερα στην αποτελεσματική διαχείριση περιπτώσεων κρίσεων στα Χιονοδρομικά Κέντρα του νομού Ημαθίας. Σε αυτό ακριβός το θέμα, της επικοινωνίας και του ρόλου που αυτή διαδραματίζει σε τέτοιες περιπτώσεις, εστιάζει η έρευνα και με ποιους τρόπους-εργαλεία επιτυγχάνεται, όπως η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης κρίσεων. Η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε για την ολοκλήρωση της εν λόγω διατριβής, βασίστηκε πάνω σε πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα. Η πρωτογενή έρευνα αφορά τη σύνταξη δομημένου ερωτηματολογίου που απευθύνεται σε ιθύνοντες που ασχολούνται στη λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων (διευθυντής, μόνιμο προσωπικό -εργαζόμενοι), καθώς και στη διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων από αρμόδιους (τους διευθυντές των δύο χιονοδρομικών κέντρων). Η δευτερογενή έρευνα αφορά την συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών για την υφιστάμενη κατάσταση των χιονοδρομικών κέντρων στο τομέα της διαχείρισης πιθανών κρίσεων, για περιπτώσεις κρίσεων στον τουρισμό, παραδείγματα σημαντικών κρίσεων που έχουν συμβεί όπως το Τσουνάμι στον Ινδικό Ωκεανό και η 11 η Σεπτεμβρίου στην Αμερική και την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων στο τουρισμό και τον ειδικότερο ρόλο της επικοινωνίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση κινδύνου
Επικοινωνία
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.