Η συμβολή των δημοσίων σχέσεων στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στο Νομό Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η συμβολή των δημοσίων σχέσεων στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στο Νομό Καστοριάς

Μπετείνη, Ελένη

Ό εναλλακτικός τουρισμός αποτελεί το μέλλον για την χώρα μας και την σημαντικότερη παρακαταθήκη για πραγματική περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της Ελληνικής περιφέρειας. Οι δημόσιες σχέσεις μπορούν να προσφέρουν στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού και παράλληλα να εγγυηθούν πραγματικά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Στη συγκεκριμένη εργασία, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο ο εναλλακτικός τουρισμός μπορεί να επωφεληθεί από τις δημόσιες σχέσεις για την στρατηγική του ανάπτυξη. Τόσο η θεωρητική ανάπτυξη όσο και τα αποτελέσματα ­ συμπεράσματα της εμπειρικής έρευνας δείχνουν τον δρόμο για την επιτυχή αξιοποίηση των δημοσίων σχέσεων στην στρατηγική ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων. Το παράδειγμα της Καστοριάς, της οποίας η τουριστική βιομηχανία αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, και αναλύεται στην παρούσα εργασία προσφέρει ένα ενδιαφέρον πρότυπο το οποίο μπορεί να δώσει πολύ καλές πρακτικές ιδέες για άλλες περιοχές της χώρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουρισμός
Δημόσιες σχέσεις
Τουριστική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.