Μελέτη των χαρακτηριστικών αλληλεπίδρασης των δικτυακών τόπων των ελληνικών ΜΜΕ και η χρήση των social media στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη των χαρακτηριστικών αλληλεπίδρασης των δικτυακών τόπων των ελληνικών ΜΜΕ και η χρήση των social media στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης

Ώττα, Μαρτινιανή

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα τη μελέτη των χαρακτηριστικών αλληλεπίδρασης των δικτυακών τόπων των ελληνικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τις υπηρεσίες και δυνατότητες που προσφέρουν στους χρήστες μέσα από τους επίσημους δικτυακούς τόπους τους, και η παρουσία τους σε σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης με στόχο τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας διεξήχθη έρευνα στον δικτυακό τόπο του κάθε μέσου, όπου μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν τα χαρακτηριστικά που ενσωματώνουν ώστε να είναι διαδραστικοί και λειτουργικοί και να εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον σκοπό της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Παράλληλα, εξετάζεται το θέμα της διαμόρφωσης της κοινής γνώμης μέσω των δικτυακών τόπων των κοινωνικών μέσων δικτύωσης των μέσων. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μία σύντομη βιβλιογραφική αναφορά στη ραγδαία εξάπλωση του διαδικτύου και την κυριαρχία του στον τομέα της ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, επεξηγείται η έννοια της αλληλεπίδρασης, της παθητικής και ενεργητικής παρουσίασης της πληροφορίας, της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας και η σχέση των νέων μέσων με το διαδίκτυο. Στη συνέχεια, ορίζεται θεωρητικά ο όρος της αλληλεπίδρασης σύμφωνα με το μοντέλο της θεωρητικού Carrie Heeter. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η μεθοδολογία, το δείγμα, οι δείκτες και ο στόχος της έρευνας. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας ανά κατηγορία μέσου ( τηλεοπτικοί σταθμοί, ραδιοφωνικοί σταθμοί, εφημερίδες), αλλά και ανά κατηγορία δεικτών. Στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στη χρήση των social media και του διαδικτύου από τα ΜΜΕ για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και της αμφίδρομης επικοινωνίας με το κοινό. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας, προτάσεις για περαιτέρω μελέτη και οι περιορισμοί κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Κοινωνικά δίκτυα
Ψηφιακή επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.