Η διερεύνηση της σχέσης logistics 3p με την ικανοποίηση του ενδιάμεσου πελάτου σε κλάδο τροφίμων η περίπτωση της VIVARTIA S.A

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η διερεύνηση της σχέσης logistics 3p με την ικανοποίηση του ενδιάμεσου πελάτου σε κλάδο τροφίμων η περίπτωση της VIVARTIA S.A

Καρίμαλη, Μαρία

Στην παρούσα εργασία αναλύεται, ερευνάται & αξιολογείται εις βάθος η ικανοποίηση των πελατών της εταιρείας VIVARTIA SA (Super Market – μικρά σημεία πώλησης) μετά την αναδιοργάνωση του δικτύου διανομής τον τελευταίο 1 χρόνο. Προς τούτο, διεξήχθη έρευνα με ερωτηματολόγια η οποία απέδωσε τα εξής αποτελέσματα : Λόγω του ότι τα super market υπερτερούν αριθμητικά συγκριτικά με τα μικρά σημεία πώλησης, υπάρχει μια διαφοροποίηση στα αποτελέσματα έρευνας εν συγκρίσει με εκείνη των μικρών σημείων πώλησης που είναι παγιωμένα και μη διαφοροποιημένα. Το μήνυμα το οποίο ανακύπτει από τις δύο πλευρές είναι ότι το καινούργιο σύστημα διανομής τυγχάνει κοινής αποδοχής αλλά έχει ακόμη αρκετά περιθώρια βελτίωσης αφού και οι απαντήσεις οι οποίες και δίδονται αυτό δείχνουν. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας η εταιρεία καταλήγει σε 3 εναλλακτικές προτάσεις. Η πρόταση Α αναφέρει με λίγα λόγια διατήρηση και καλυτέρευση του συνεργάτη μέσω bonus, και διάφορων άλλων κινήτρων οικονομικών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ικανοποίηση καταναλωτή
Εφοδιαστική αλυσίδα
Επιχειρήσεις - Ανταγωνιστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.