Σταθμοί παραγωγής ισχύος με υπερκρίσιμα χαρακτηριστικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σταθμοί παραγωγής ισχύος με υπερκρίσιμα χαρακτηριστικά

Αθανασιάδης, Αλέξανδρος Κ.

Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στην παραγωγή ενέργειας, παρουσιάζεται το ελληνικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας και γίνεται αναφορά στον τρόπο λειτουργίας των συμβατικών ατμοηλεκτρικών σταθμών. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται η θεωρητική υποδομή των ατμοηλεκτρικών σταθμών με υπερκρίσιμα χαρακτηριστικά, η προετοιμασία του γαιάνθρακα πριν την καύση και τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε τέτοιους σταθμούς. Επίσης, αναφέρονται δύο παραδείγματα ατμοηλεκτρικών σταθμών και τέλος, γίνεται αναφορά στον σταθμό με υπερκρίσιμα χαρακτηριστικά που ετοιμάζει η ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί
Ηλεκτρική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.