Μετρήσεις ηχορύπανσης στους δρόμους Βέροιας και Κατερίνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μετρήσεις ηχορύπανσης στους δρόμους Βέροιας και Κατερίνης

Κοσμαδάκης - Κούρτογλου, Δημήτριος Ε.
Αράπου, Σπυρίδων Χ.

Γίνεται αναφορά στον ήχο ως έννοια, στα χαρακτηριστικά του, τους τρόπους με τους οποίους διαχέεται στον περιβάλλον και τις επιπτώσεις στον άνθρωπο. Οι καθημερινός θόρυβος των αυτοκινήτων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα το οποίο επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων στις πόλεις. Κύριοι στόχοι της παρούσας έρευνας, είναι η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης θορύβου που επικρατεί στην πόλη της Βέροιας και της Κατερίνης. Λήφθηκαν μετρήσεις από διάφορους δρόμους κεντρικούς και μη των δυο (2) πόλεων, οι οποίες παρουσιάζουν τον βαθμό όχλησης των ανθρώπων από τον θόρυβο των αυτοκινήτων ο οποίος σε κάποιες περιπτώσεις υπερβαίνει τα όρια που έχουν θεσπιστεί. Στην συνέχεια προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου στην πηγή του θορύβου, την διάδοση του αλλά και στο δέκτη ώστε να περιοριστεί σε κάποιο βαθμό η κυκλοφοριακή ηχορύπανση.

Thesis
NonPeerReviewed

Θόρυβος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.