Φωτοκαταλυτική διάσπαση χρωστικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Φωτοκαταλυτική διάσπαση χρωστικών

Κρεμέζης, Παρασκευάς Κ.

Στην εργασία μελετάται η μέθοδος της ετερογενούς φωτοκατάλυσης, η οποία ενδείκνυται για την εξουδετέρωση ανθεκτικών οργανικών ενώσεων με τη βοήθεια ημιαγώγιμων υλικών (TiO2, ZnO, ZnS, CdS, Fe2O3 κ.α) τα οποία δρουν ως φωτοκαταλύτες. Συγκεκριμένα, η εργασία εστιάζει στην ετερογενή φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση των χρωστικών Methyl Blue, Methyl Orange και Acid Orange 10, χρησιμοποιώντας δύο συγκεκριμένες μεθόδους προηγμένης οξείδωσης (ΠΜΟ): την φωτοκατάλυση (ακτινοβολία UV παρουσία TiO2) και την φωτοκαταλυτική οξείδωση (ακτινοβολία UV παρουσία TiO2 και προσθήκη H2O2) με σκοπό τη σύγκριση της φωτοκαταλυτικής αποτελεσματικότητας των δύο αυτών μεθόδων. Επίσης, έγινε σύνθεση φωτοκαταλύτη οξειδίου του ψευδαργύρου με την μέθοδο της θερμικής αποσύνθεσης του οξαλικού προδρόμου διαλύματος. Τα σωματίδια ZnO που παρασκευάστηκαν χαρακτηρίστηκαν με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) και το φασματόμετρο ενεργειακής διασποράς ακτινών Χ (EDS).

Thesis
NonPeerReviewed

Χημικές διεργασίες
Αντιρρυπαντική τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.