Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων με κροκιδωτικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων με κροκιδωτικά

Σταυρίδου, Σοφία Γ.
Γκίτζιας, Παναγιώτης Α.

Στην εργασία μελετάται η μέθοδος της κροκίδωσης για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων από βιομηχανίες μαρμάρου, για την πλήρη απαλλαγή από αιωρούμενα και κολλοειδή σωματίδια, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του νερού. Συγκεκριμένα, αναλύονται τα είδη των αποβλήτων, γίνεται αναφορά στα απόβλητα που προέρχονται από μονάδες επεξεργασίας μαρμάρων στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και αναφέρονται οι μέθοδοι επεξεργασίας των αποβλήτων ανάλογα με τη φυσική τους κατάσταση. Στη συνέχεια, στην πειραματική διαδικασία αναφέρονται τα είδη και οι συγκεντρώσεις των κροκιδωτικών που χρησιμοποιήθηκαν ανά παράμετρο μελέτης (αγωγιμότητα, θολερότητα, pH) στις διαφορετικές συγκεντρώσεις μαρμαρόσκονης και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε πίνακες.

Thesis
NonPeerReviewed

Υγρά απόβλητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.