Προηγμένες διεργασίες οξείδωσης αζωχρωμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Προηγμένες διεργασίες οξείδωσης αζωχρωμάτων

Κουκουβίνος, Δημήτριος Ι.
Δράκος, Μιχάλης Α.

Στην εργασία πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική επισκόπηση των κυριότερων ομογενών και ετερογενών φωτοκαταλυτικών διεργασιών, με έμφαση στην διεργασία photo-Fenton και την φωτοκατάλυση μέσω TiΟ2, αντίστοιχα. Αρχικά, παρουσιάζονται οι φωτοκαταλυτικοί μηχανισμοί, οι τύποι και η δομή των φωτοκαταλυτών, ενώ δίνεται έμφαση στην περιγραφή των φωτοκαταλυτικών αντιδραστήρων ανάλογα με τη τελική εφαρμογή για την οποία προορίζονται. Επίσης, παρουσιάζονται οι κυριότερες φωτοκαταλυτικές εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες, εστιάζοντας κυρίως στις περιβαλλοντικές εφαρμογές που αφορούν διεργασίες αντιρρύπανσης και απολύμανσης μέσω ετερογενούς φωτοκατάλυσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Χημικές διεργασίες
Αντιρρυπαντική τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.