Παρασκευή συστατικών κυψελών καυσίμου στερεού οξειδίου κατάλληλων για την οξείδωση συμβατικών καυσίμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Παρασκευή συστατικών κυψελών καυσίμου στερεού οξειδίου κατάλληλων για την οξείδωση συμβατικών καυσίμων

Μαρούλης, Γεώργιος Ν.
Γκιόζης, Ιορδάνης Μ.

Γίνεται αναφορά στους τύπους κυψελών καυσίμου και αναλύεται η τεχνική της πυρόλυσης ψεκασμού που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή στοιχείων κυψελών καυσίμου στερεού οξειδίου. Στο πειραματικό μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της χρήσης βελτιστοποίησης παραμέτρων της τεχνικής πυρόλυσης ψεκασμού για την παρασκευή ηλεκτροδιακών υμενιών Cu-CeO2 και La0.75Sr0.25MnO3 (LSM) πάνω σε συμπαγή δισκία του στερεού ηλεκτρολύτη YSZ. Ο πρώτος τύπος ηλεκτροδίου συνδυάζει τις ιδιότητες ενός καλού ηλεκτρονικού αγωγού (Cu) με έναν καλό καταλύτη, ενώ ο δεύτερος τύπος αποτελεί ένα τυπικό υλικό που παρουσιάζει μικτή (ιοντική και ηλεκτρονική) αγωγιμότητα. Και τα δύο ηλεκτρόδια χρησιμοποιούνται σε κεραμικές κυψέλες καυσίμου, αισθητήρες αερίου και στην κατάλυση.

Thesis
NonPeerReviewed

Χημικές διεργασίες
Καύσιμα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.