Η τεχνολογία των αυλοωθητών (Ramjet)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η τεχνολογία των αυλοωθητών (Ramjet)

Καρτάνος, Χρήστος Χ.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στους αεριωθούμενους κινητήρες, στο πεδίο εφαρμογής τους, στις κατηγορίες που χωρίζονται και στη συνέχεια, γίνεται μια ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης των Ramjet. Επίσης, γίνεται αναφορά στην επιρροή της θερμοδυναμικής και της μηχανική των ρευστών στο σχεδιασμό ενός αεριωθούμενου κινητήρα και αναλύονται τα δομικά του στοιχεία. Τέλος, παρουσιάζεται μια ανάλυση λειτουργίας σε ιδανικές συνθήκες, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι δυνατότητες του αυλοωθητή και τα όρια λειτουργίας του.

Thesis
NonPeerReviewed

Αεριοστρόβιλοι κινητήρες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.