Μελέτη διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας: προγραμματισμού παραγωγής και κοστολόγησης βιομηχανικής μονάδας πλαστικών

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2016 (EN)
Μελέτη διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας: προγραμματισμού παραγωγής και κοστολόγησης βιομηχανικής μονάδας πλαστικών

Μάμαλης, Δημήτριος Κ.

Η εργασία αποτελεί μια οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία επικεντρώνεται στην κοστολόγηση των φάσεων παραγωγής εργοστασίου σχοινιών ναυτιλίας. Αρχικά, αναλύεται η γραμμή παραγωγής εργοστασίου και η λειτουργία κάθε μηχανής, ενώ στη συνέχεια κατηγοριοποιούνται τα τελικά προϊόντα και ακολουθεί μία σειρά από χρονομετρήσεις, ώστε να προσδιοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για την παραγωγή κάθε προϊόντος. Υπολογίζεται η πραγματική παραγωγή των μηχανών καθώς η παραγωγική δυναμικότητα, ο βαθμός αξιοποίησης του εξοπλισμού και οι συντελεστές απασχόλησης των εργαζομένων. Για τον υπολογισμό του κόστους κάθε τελικού προϊόντος συνεκτιμώνται τα κόστη πρώτων υλών, ενέργειας, εργατικά, βιομηχανικά έξοδα. Τέλος, γίνονται προτάσεις βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας με γνώμονα την αύξηση της παραγωγής και την μείωση του κόστους.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργοστάσια - Διοίκηση και οργάνωση
Κοστολόγηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)