Μελέτη διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας: προγραμματισμού παραγωγής και κοστολόγησης βιομηχανικής μονάδας πλαστικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας: προγραμματισμού παραγωγής και κοστολόγησης βιομηχανικής μονάδας πλαστικών

Μάμαλης, Δημήτριος Κ.

Η εργασία αποτελεί μια οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία επικεντρώνεται στην κοστολόγηση των φάσεων παραγωγής εργοστασίου σχοινιών ναυτιλίας. Αρχικά, αναλύεται η γραμμή παραγωγής εργοστασίου και η λειτουργία κάθε μηχανής, ενώ στη συνέχεια κατηγοριοποιούνται τα τελικά προϊόντα και ακολουθεί μία σειρά από χρονομετρήσεις, ώστε να προσδιοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για την παραγωγή κάθε προϊόντος. Υπολογίζεται η πραγματική παραγωγή των μηχανών καθώς η παραγωγική δυναμικότητα, ο βαθμός αξιοποίησης του εξοπλισμού και οι συντελεστές απασχόλησης των εργαζομένων. Για τον υπολογισμό του κόστους κάθε τελικού προϊόντος συνεκτιμώνται τα κόστη πρώτων υλών, ενέργειας, εργατικά, βιομηχανικά έξοδα. Τέλος, γίνονται προτάσεις βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας με γνώμονα την αύξηση της παραγωγής και την μείωση του κόστους.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργοστάσια - Διοίκηση και οργάνωση
Κοστολόγηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.