Αλλαγές συμπεριφοράς καταναλωτή λόγω οικονομικής κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Αλλαγές συμπεριφοράς καταναλωτή λόγω οικονομικής κρίσης

Γκορόγια, Παναγιώτα

Στην συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζεται η εξέλιξη της ιδιωτικής κατανάλωσης, κατά τα χρόνια της κρίσης. Η παγκόσμια οικονομική κρίση που εξαπλώθηκε γύρω από τις δυτικές καπιταλιστικές χώρες κατά την περίοδο 2007/08 έφτασε στην Ελλάδα το 2009. Ωστόσο, η Ελλάδα (σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες) δεν είχε πραγματοποιήσει επενδύσεις στις ισλανδικές τράπεζες, ούτε σε οποιεσδήποτε από τις λεγόμενες τοξικές επενδύσεις δανείων, τα δομημένα επενδυτικά σχήματα (SIVs) και τα εξασφαλισμένα χρεωστικά (CDOs). Έτσι λοιπόν θα δούμε στην μελέτη τα αίτια της κρίσης αλλά και πως η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε δραματικά οδηγώντας πολλά από τα νοικοκυριά σε επίπεδο φτώχειας και πολλές επιχειρήσεις στο κλείσιμό τους. Η αξιολόγηση της σημαντικότητας των παραγόντων της τιμολογιακής πολιτικής έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Διαπιστώθηκε πως οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στην εφαρμογή των τιμολογιακών στρατηγικών και την αφομοίωση τους από το ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον τους αλλά των μεθόδων και των εργαλείων που χρησιμοποιούντα. Η διεξαχθείσα έρευνα αποκαλύπτει ότι η σημερινή χρηματοπιστωτική κρίση έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στη προγραμματισμένη όσο και στη μη προγραμματισμένη καταναλωτική συμπεριφορά. Ο μεγαλύτερος καθοριστικός παράγοντας της αγοραστικής συμπεριφοράς, όπως φαίνεται εδώ, είναι το διαθέσιμο εισόδημα του καταναλωτή. Αποτελεί βασικό στοιχείο της προγραμματισμένης αγοραστικής συμπεριφοράς λόγω της ορθολογικότητας των αγορών, την αξιολόγηση του κόστους ευκαιρίας και τις εκτιμήσεις κινδύνου, οι οποίες απασχολούν τους καταναλωτές κατά τη λήψη αποφάσεων αγοράς. Ωστόσο, οι χαμηλές τιμές που παρέχουν ορισμένοι πωλητές δεν είναι οι μόνες απαιτήσεις για αύξηση του μεριδίου αγοράς και της κερδοφορίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.