Η αλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η αλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ντεληγιώργη, Μαρία

Η πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην Αλιευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους κανόνες που θεσπίζει, τους στόχους που θέτει καθώς και την ευρύτερη πάγια θέση της στα ζητήματα της αλιείας. Επιπλέον, εξετάζονται οι Κανονισμοί οι οποίοι αφορούν τους αλιείς και όλη την αλιευτική κοινότητα αλλά και το πώς αυτοί επηρεάζουν τα αλιευτικά δρώμενα. Εκτός από το θεσμικό πλαίσιο, τοποθετεί στο μικροσκόπιο παράγοντες που αποτελούν την ενιαία Ευρωπαϊκή Αλιευτική Πολιτική. Παράλληλα γίνεται αναφορά σε ιστορικές εξελίξεις με σκοπό την καλύτερη σύλληψη των γεγονότων και των αλλαγών με το πέρας των χρόνων. Στην προσπάθεια της να καλύψει το θέμα όσο το δυνατόν πιο σφαιρικά, αναλύονται εξίσου και οι επιπτώσεις που δημιουργούνται στην αλιευτική κοινότητα αλλά και στην αλυσίδα στην οποία αποτελεί κρίκο. Μεταξύ άλλων, αναπτύσσονται οι παράμετροι που αποτελούν την εξίσωση της Αλιευτικής Πολιτικής όπως είναι η Κοινή Οργάνωση Αγοράς, το Σύστημα Ελέγχου και η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η πτυχιακή εργασία δεν παραλείπει την αναφορά στο διοικητικό τομέα της αλιείας και στους φορείς που καταρτίζουν αυτόν.

Thesis
NonPeerReviewed

Αλιεία
Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-04


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.