Στατιστική έρευνα για τη χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης από τους φοιτητές του τμήματος ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Στατιστική έρευνα για τη χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης από τους φοιτητές του τμήματος ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Κακαρέτσα, Ευαγγελία

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση της συχνότητας χρήσης των υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης του παραρτήματος του Τ.Ε.Ι. Καστοριάς από σπουδαστές του τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας και του κατά πόσο η βιβλιοθήκη έχει ενταχθεί στα νέα πρότυπα βιβλιοθηκών με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Επίσης, εξετάζεται η σχέση των φοιτητών με τη βιβλιοθήκη ως χώρο και η εξοικείωσή τους με τις λειτουργίες της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Για την υλοποίηση της εργασίας πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίων που ελήφθησαν από σπουδαστές του τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιβλιοθήκες
Εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-12


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.