Άσκηση δημοσίων σχέσεων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νομού Καρδίτσας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Άσκηση δημοσίων σχέσεων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νομού Καρδίτσας

Κατσαρού, Ελένη

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην διερεύνηση του βαθμού άσκησης Δημοσίων Σχέσεων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατηγορίας άνω των τριών αστέρων στον Νομό Καρδίτσας, καταγράφει τις στρατηγικές και τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούν. Επίσης διερευνάται η ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων, η ύπαρξη και ο τύπος των τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων. Αρχικά αναλύεται η έννοια του τουρισμού, μέσω των πολυπληθών ορισμών της, η ιστορία και η σημαντικότητα του τουρισμού σε οικονομικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Στη συνέχεια δίνεται ο ορισμός των Δημοσίων Σχέσεων, ο σκοπός και ο ρόλος τους σε μια επιχείρηση καθώς και τα πλεονεκτήματα που έχει η ορθή άσκηση τους. Ταυτόχρονα, αναλύεται ο ρόλος του Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων και η δομή των προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων. Ακολουθεί πρωτογενής ποσοτική έρευνα στα ξενοδοχεία του Νομού Καρδίτσας, μέσω ερωτηματολογίων. Τα αποτελέσματα αναλύονται για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή και σε σχέση με την κατηγορία του ξενοδοχείου. Ως κύριο συμπέρασμα της έρευνας, τα ξενοδοχεία, παρά το γεγονός ότι θεωρούν πολύ χρήσιμη και βοηθητική για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις την άσκηση Δημοσίων Σχέσεων, έχουν ελλιπή αντίληψη τόσο της έννοιας όσο και της πρακτικής εφαρμογής τους, ενώ η ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων είναι πολύ περιορισμένη.

Thesis
NonPeerReviewed

Ξενοδοχειακό μάνατζμεντ
Τουρισμός - Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.