Μικροβιολογικοί δείκτες αλλοίωσης του ποσίμου νερού = Microbiological indicators alteration potable water

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μικροβιολογικοί δείκτες αλλοίωσης του ποσίμου νερού = Microbiological indicators alteration potable water

Κέλλη, Χρυσούλα

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τους μικροβιολογικούς δείκτες και την αλλοίωση του πόσιμου νερού. Το κεφάλαιο 1 αποτελεί την εισαγωγή στο νερό, δίνεται ο ορισμός του νερού και οι κατηγορίες του ανάλογα με τις χρήσεις τους καθώς και οι πηγές υδροληψίας. Στο κεφάλαιο 2 δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του νερού και των εμφιαλωμένων νερών. Ενώ υποκεφάλαιο αποτελεί η εκτίμηση της ποιότητας του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση. Στο κεφάλαιο 3 θα ασχοληθεί εκτενέστερα με τα στοιχεία μικροβιολογίας και τη μικροβιολογική εξέταση του νερού. Για την παρουσία μικροβίων-δεικτών που αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα κοπρανώδους μόλυνσης στο νερό καθώς και για τα βασικά χαρακτηριστικά τους-αξιολόγηση. Στο κεφάλαιο 4 γίνεται μια ταξινόμηση υδατογενών λοιμώξεων και μια γενική αναφορά σε αυτές. Επίσης περιγράφονται οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που ευθύνονται για αυτές τις λοιμώξεις καθώς και τα χαρακτηριστικά των παθογόνων μικροοργανισμών. Το κεφάλαιο 5 περιγράφει τις πηγές μόλυνσης γίνεται μια γενική αναφορά στην επεξεργασία και απολύμανση του νερού. Τελειώνοντας με το κεφάλαιο 6 θα ασχοληθεί με την προστασία της δημόσιας υγείας, την παρακολούθηση και τους ελέγχους του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καθώς με το τι πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής στα εμφιαλωμένα νερά.

Thesis
NonPeerReviewed

Νερό
Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.