Μικροβιολογικοί δείκτες αλλοίωσης του ποσίμου νερού = Microbiological indicators alteration potable water

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Μικροβιολογικοί δείκτες αλλοίωσης του ποσίμου νερού = Microbiological indicators alteration potable water

Κέλλη, Χρυσούλα

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τους μικροβιολογικούς δείκτες και την αλλοίωση του πόσιμου νερού. Το κεφάλαιο 1 αποτελεί την εισαγωγή στο νερό, δίνεται ο ορισμός του νερού και οι κατηγορίες του ανάλογα με τις χρήσεις τους καθώς και οι πηγές υδροληψίας. Στο κεφάλαιο 2 δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του νερού και των εμφιαλωμένων νερών. Ενώ υποκεφάλαιο αποτελεί η εκτίμηση της ποιότητας του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση. Στο κεφάλαιο 3 θα ασχοληθεί εκτενέστερα με τα στοιχεία μικροβιολογίας και τη μικροβιολογική εξέταση του νερού. Για την παρουσία μικροβίων-δεικτών που αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα κοπρανώδους μόλυνσης στο νερό καθώς και για τα βασικά χαρακτηριστικά τους-αξιολόγηση. Στο κεφάλαιο 4 γίνεται μια ταξινόμηση υδατογενών λοιμώξεων και μια γενική αναφορά σε αυτές. Επίσης περιγράφονται οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που ευθύνονται για αυτές τις λοιμώξεις καθώς και τα χαρακτηριστικά των παθογόνων μικροοργανισμών. Το κεφάλαιο 5 περιγράφει τις πηγές μόλυνσης γίνεται μια γενική αναφορά στην επεξεργασία και απολύμανση του νερού. Τελειώνοντας με το κεφάλαιο 6 θα ασχοληθεί με την προστασία της δημόσιας υγείας, την παρακολούθηση και τους ελέγχους του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καθώς με το τι πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής στα εμφιαλωμένα νερά.

Thesis
NonPeerReviewed

Νερό
Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)