Υλοποίηση συστήματος ασφάλειας με χρήση Honeypots και IDS σε Raspberry Pi

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Υλοποίηση συστήματος ασφάλειας με χρήση Honeypots και IDS σε Raspberry Pi

Λαμπαδάς, Παρασκευάς

Στην παρούσα διπλωματική διατριβή μελετάται η συμβολή των Intrusion Detection Systems και των Honeypots στην ασφάλεια ενός δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, αξιολογείται το πως ο συνδυασμός των δύο αυτών συστημάτων μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της ασφάλειας ενός οικιακού δικτύου ή ενός δικτύου μιας μικρής επιχείρησης, λειτουργώντας συμπληρωματικά σε άλλους μηχανισμούς ασφάλειας όπως είναι τα firewalls και τα προγράμματα ανίχνευσης ιών (antivirus). Ακολούθως, υλοποιείται ένα σύστημα ασφάλειας που συνδυάζει τις δύο τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας εφαρμογές ελεύθερου και ανοιχτού κώδικά, πάνω από την πλατφόρμα του Raspberry Pi 3 Model B. Οι εφαρμογές που επιλέχθηκαν είναι το Snort σε λειτουργία Network Intrusion Detection System και το Honeypot Kippo. Το προτεινόμενο σύστημα ασφάλειας εκτέθηκε απευθείας στο Internet με σκοπό να δεχθεί πραγματικές επιθέσεις, ενώ τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αποθηκεύτηκαν σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την περεταίρω έρευνα και ανάλυση. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικές εφαρμογές για την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλεια δικτύου
Ασφάλεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.