Η πράσινη επιχειρηματικότητα & οι τέσσερις συστημικές Ελληνικές τράπεζες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η πράσινη επιχειρηματικότητα & οι τέσσερις συστημικές Ελληνικές τράπεζες

Τζώτζη, Όλγα Α.

Η συγκεκριμένη εργασία πραγματοποιήθηκε με σκοπό να παρουσιαστούν και να αναλυθούν οι έννοιες της Πράσινης Επιχειρηματικότητας και της Πράσινης Τραπεζικής. Βασικοί στόχοι, της διπλωματικής αυτής εργασίας, είναι η καταγραφή των τομέων εφαρμογής της Πράσινης Επιχειρηματικότητας σε ευρωπαϊκό και πανελλαδικό επίπεδο και του κατά πόσο οι τέσσερις συστημικές Ελληνικές Τράπεζες υποστηρίζουν αυτούς τους τομείς μέσα από τον τρόπο λειτουργίας τους, αλλά και μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρουν. Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, έγινε συνδυαστικά βιβλιογραφική επισκόπηση των εννοιών της Πράσινης Επιχειρηματικότητας και της Πράσινης Τραπεζικής, της ιστορικής εξέλιξης τους και των τρόπων εφαρμογής τους, καθώς και ερευνητική αναζήτηση και καταγραφή της χρηματοοικονομικής πορείας και της εφαρμογής του Green Banking, των τεσσάρων Τραπεζών που λειτουργούν στη χώρα μας, μέσα από τις οικονομικές και τις περιβαλλοντικές τους εκθέσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως η παρούσα εργασία βασίστηκε σε δευτερογενή επεξεργασία δεδομένων που συλλέχθηκαν από ηλεκτρονικές, αλλά και έντυπες πηγές και κυρίως από τις ιστοσελίδες και τις οικονομικές και περιβαλλοντικές εκθέσεις των Τραπεζών.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Χρηματοοικονομική ανάλυση
Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.