Η διαχρονική εξέλιξη της τουριστικής διαφήμισης του EOT

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η διαχρονική εξέλιξη της τουριστικής διαφήμισης του EOT

Χατζηλεοντιάδου, Βικτωρία

Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε με το ζήτημα του τουρισμού και τη διαφήμιση στον τουρισμό και κυρίως στην Ελλάδα. Ολοκληρώθηκε μέσα από οκτώ κεφάλαια, όπου πιο αναλυτικά, το πρώτο κεφάλαιο εστίασε στη διαφήμιση και τη σχέση της με τον τουρισμό, τα μέσα και τους στόχους της διαφήμισης, καθώς και το πώς λειτουργεί η τουριστική αγορά. Το δεύτερο κεφάλαιο εμβάθυνε στη διαφήμιση επιχειρήσεων στο τουρισμό σε σχέση με νέες τεχνολογίες και με το ηλεκτρονικό επιχειρήν. Βαρύτητα δόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το τρίτο κεφάλαιο έκανε λόγο για τη διεθνή προώθηση και διαφήμιση των κρατών μέσα από τη προβολή τουριστικών οργανισμών. Αναφέρθηκαν οι εν λόγω οργανισμοί, οι κατηγορίες τους και οι κύριες λειτουργίες τους. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά τη μεθοδολογία της έρευνας όπου εκεί περιγράφηκαν οι τρόποι που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να γίνει πρωτογενής έρευνα μέσα από μελέτη πηγών και ποσοτική έρευνα, με τη χρήση ερωτηματολογίου. Το πέμπτο κεφάλαιο ανέλυσε διεξοδικά την πρωτογενούς έρευνας και στο έκτο δόθηκαν τα συμπεράσματα αυτής. Το έβδομο κεφάλαιο ανέλυσε την ποσοτική έρευνα αναφέροντας το δείγμα και τις συνθήκες υλοποίησής της. Το όγδοο κεφάλαιο κατάρτισε τα συμπεράσματα της ποσοτικής ανάλυσης . Η εργασία έκλεισε με τον επίλογο ο οποίος ολοκληρώθηκε και καταγράφηκε έχοντας συμπεριλάβει τα στοιχεία των ερευνών καθώς και την ανάλυση του θεωρητικού μέρους. Μέσα από τη παρούσα εργασία, η ερευνήτρια με τις μελέτες και έρευνες που έκανε με τις πολύτιμες υποδείξεις της καθηγήτριάς της, πλούτισε τις γνώσεις της πάνω στο επιλεγμένο θέμα και θεωρεί τον εαυτό της τυχερό που της δόθηκε η ευκαιρία να διερευνήσει ένα τόσο σημαντικό και σπουδαίο καθώς και πάντα επίκαιρο θέμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Διαφήμιση - Τουριστικό εμπόριο
Διαφήμιση
Κοινωνικά δίκτυα
Τουρισμός - Μάρκετινγκ
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.