Η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών: μια εξέταση στο πλαίσιο των κεφαλαιακών υποχρεώσεων

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2017 (EL)
Η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών: μια εξέταση στο πλαίσιο των κεφαλαιακών υποχρεώσεων

Πιστόλας, Γεώργιος Ε.

Η πολυπλοκότητα και η παγκοσμιοποίηση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος δημιούργησαν ένα νέο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον που επιτάσσει τη σημαντική αναβάθμιση των εποπτικών και ρυθμιστικών λειτουργιών προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε διεθνές και τοπικό επίπεδο. Η παρούσα εργασία αρχικά πραγματεύεται το εποπτικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εστιάζοντας το ενδιαφέρον στο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ και στο νέο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ. Στη συνέχεια γίνεται μία ανάλυση των Ιδίων Κεφαλαίων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για τη περίοδο 2010-1014. Τελικώς αναλύονται τα αποτελέσματα του τελευταίου stress test που διεξήγαγε η Τράπεζα της Ελλάδος και παρουσιάζονται οι ενέργειες των ελληνικών τραπεζών για να ανταποκριθούν στα ελάχιστα κεφαλαιακά πρότυπα που θέτει το νέο πλαίσιο.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοπιστωτικό σύστημα
Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.