Αξιολόγηση αποδοτικότητας τραπεζών με τη χρήση των αριθμοδεικτών (DuPont analysis)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Αξιολόγηση αποδοτικότητας τραπεζών με τη χρήση των αριθμοδεικτών (DuPont analysis)

Κωνσταντίνου, Πέτρος A.

Κάθε επενδυτής χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικούς δείκτες για ανάλυση μετοχών, ένας τέτοιος δείκτης είναι και το ROE (Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων). Η DuPont analysis είναι μέθοδος ανάλυσης του δείκτη ROE μίας επιχείρησης με βάση την οποία μπορούμε να αναλύσουμε τον λόγο που προκύπτει το συγκεκριμένο ROE της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προστατευτούμε από λανθασμένες επιλογές και να μειώσουμε τον κίνδυνο οικονομικής ζημιάς για το χαρτοφυλάκιο μας. Για την καλύτερη κατανόηση της μεθόδου, πέρα από την παρουσίαση της θεωρίας και παραδειγμάτων εφαρμογής της, γίνεται ανάλυση και εφαρμογή της στης τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες την Εθνική, την Πειραιώς, την Eurobank και την Alpha Bank.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Αριθμοδείκτες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.