Αξιολόγηση αποδοτικότητας τραπεζών με τη χρήση των αριθμοδεικτών (DuPont analysis)

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2017 (EL)
Αξιολόγηση αποδοτικότητας τραπεζών με τη χρήση των αριθμοδεικτών (DuPont analysis)

Κωνσταντίνου, Πέτρος A.

Κάθε επενδυτής χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικούς δείκτες για ανάλυση μετοχών, ένας τέτοιος δείκτης είναι και το ROE (Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων). Η DuPont analysis είναι μέθοδος ανάλυσης του δείκτη ROE μίας επιχείρησης με βάση την οποία μπορούμε να αναλύσουμε τον λόγο που προκύπτει το συγκεκριμένο ROE της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προστατευτούμε από λανθασμένες επιλογές και να μειώσουμε τον κίνδυνο οικονομικής ζημιάς για το χαρτοφυλάκιο μας. Για την καλύτερη κατανόηση της μεθόδου, πέρα από την παρουσίαση της θεωρίας και παραδειγμάτων εφαρμογής της, γίνεται ανάλυση και εφαρμογή της στης τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες την Εθνική, την Πειραιώς, την Eurobank και την Alpha Bank.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Αριθμοδείκτες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.