Πράσινη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Πράσινη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Τσαλίδου, Δέσποινα Κ.

Η επιχειρηματικότητα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συνεχώς στην καθημερινή ζωή. Μια αναδυόμενη μορφή οικονομικής δραστηριότητας, που περιγράφεται με τον όρο "Πράσινη Επιχειρηματικότητα" είναι η επιχειρηματική δραστηριοποίηση που ενσωματώνει την προστασία του περιβάλλοντος στην καθημερινή αντίληψη και λειτουργία της. Σκοπός της πράσινης επιχειρηματικότητας είναι η δημιουργία προϋποθέσεων ώστε να ενταχθεί περιβαλλοντική διάσταση στη κοινωνία. Το τραπεζικό σύστημα αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πηγές χρηματοδότησης για επενδύσεις για βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες, δύο εκ των σημαντικότερων για την οικονομική ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο τραπεζικός τομέας είναι σε γενικές γραμμές περιβαλλοντικά φιλικός λόγω του ότι δεν σχετίζεται με υψηλά επίπεδα εκπομπών και ρύπανσης, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του πηγάζουν κυρίως από τις δραστηριότητες των πελατών των τραπεζών. Η Πράσινη Τραπεζική αποτελεί μια προσπάθεια από την πλευρά του τραπεζικού τομέα να παρέχει κίνητρα στις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, ούτως ώστε να υιοθετήσουν πολιτικές φιλικές προς το περιβάλλον και να δραστηριοποιηθούν επίσης προς την κατεύθυνση της προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Οι επιχειρήσεις «APIVITA», «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαμίας», «Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου» και η «GAEA» αποτελούν περιπτώσεις μελέτης εφαρμογής της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβαλλοντική πολιτική - Ελλάδα
Περιβάλλον - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.