Η επίδραση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη:μια εμπειρική έρευνα για την Κίνα

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Η επίδραση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη:μια εμπειρική έρευνα για την Κίνα

Καρπουζά, Μαριάνα

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια παίζουν σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών, οι οποίες δέχονται πληθώρα άμεσων ξένων επενδύσεων, η χώρα της Κίνας αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς αποδέκτες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει την επίδραση που έχουν οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην οικονομική ανάπτυξη της Κίνας. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης χρησιμοποιήθηκαν ετήσια στοιχεία, τα οποία συγκεντρώθηκαν από την Παγκόσμια Τράπεζα και αφορούσαν την περίοδο 1980-2015. Για τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο επαυξημένος έλεγχος μοναδιαίας ρίζας των Dickey-Fuller, η ανάλυση συνολοκλήρωσης των Engle-Granger καθώς και η αιτιότητα κατά Granger. Τα αποτελέσματα της εργασίας δείχνουν ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέσης ισορροπίας καθώς και αμφίδρομη σχέση αιτιότητας μεταξύ άμεσων ξένων επενδύσεων και οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις, Ξένες
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)