Η πορεία του Retail Banking των Ελληνικών συστημικών τραπεζών προ και μετά κρίσης και οι παράγοντες που το επηρεάζουν

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η πορεία του Retail Banking των Ελληνικών συστημικών τραπεζών προ και μετά κρίσης και οι παράγοντες που το επηρεάζουν

Μιμηλίδου, Ευτυχία Α.

Στην παρούσα εργασία η οποία ασχολείται με το Retail Banking των Ελληνικών συστημικών τραπεζών γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί και να αναλυθεί η πορεία των ελληνικών συστημικών τραπεζών κατά τη διάρκεια της κρίσης και η σχέση του με το Retail Banking. Έτσι για το σκοπό αυτό αφού πρώτα παρουσιάζεται ο ορισμός του Retail Banking, η κατάσταση του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας και παρουσιάζονται λεπτομερώς οι τέσσερις συστημικές τράπεζες δηλαδή η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, στη συνέχεια υπολογίζονται οι δείκτες ROA ROE των τεσσάρων τραπεζών, σχολιάζονται τα αποτελέσματα τους και γίνεται κατόπιν μελέτη οικονομετρικού υποδείγματος βασικών μεταβλητών όπως το ΑΕΠ, η ανεργία, ο πληθωρισμός.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.