Διαχρονική εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα = Labor relations over time in Greece

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διαχρονική εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα = Labor relations over time in Greece

Πούλη, Φωτεινή

Στην εργασία αναφέρονται και αναλύονται, στο μέτρο του δυνατού, οι εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και την Ελλάδα, οι επιπτώσεις και οι αλλαγές των μνημονιακών προγραμμάτων σε αποδοχές και συλλογικές διαπραγματεύσεις τη διετία 2010-2011, δηλαδή κατά την εφαρμογή των πρώτων μνημονιακών προγραμμάτων. Τέλος, αναφέρονται οι νέες αλλαγές στα θέματα αυτά από το 2012 και μετά καθώς επίσης διατυπώνονται και κάποια χρήσιμα συμπεράσματα που αναφέρονται κυρίως στις προβλέψεις για τα χρήσιμα αυτά θέματα στο άμεσο, αλλά και πιο μακρινό μέλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργασία και εργαζόμενοι
Οικονομικές κρίσεις
Εργασιακές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.