Οικονομική ανάπτυξη και επιπτώσεις στο περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οικονομική ανάπτυξη και επιπτώσεις στο περιβάλλον

Κώνστα, Μαγδαληνή

Ο άνθρωπος μετά από μια μεγάλη αναπτυξιακή πορεία διαπίστωσε ότι η οικονομική και τεχνολογική πρόοδος πολλές φορές έρχονται σε σύγκρουση με το φυσικό περιβάλλον με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η ισορροπία ανθρώπου περιβάλλοντος. Στο πρώτο μέρος της εργασίας εξετάζονται οι οικονομικοί αλλά και κοινωνικοί δείκτες, που προσδιορίζουν την οικονομική ανάπτυξη. Στοιχεία για την πορεία της οικονομίας διαχρονικά δίνονται στο 1ο κεφάλαιο, ενώ γίνεται και ο διαχωρισμός ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση καθώς αποτελούν δύο διαφορετικά μεγέθη. Επίσης παρουσιάζεται η αναπτυξιακή πορεία και η οικονομική πρόοδο που σημείωσε η Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Το 2ο κεφάλαιο της εργασίας επικεντρώνεται στους καθαρά οικονομικούς δείκτες που εξετάζονται προκειμένου να προσδιοριστεί η οικονομική ανάπτυξη. Στα πλαίσια αυτά δίνονται συνοπτικοί ορισμοί για το ΑΕΠ, την ανεργία και το ρυθμό του πληθωρισμού, καθώς επίσης και στατιστικά στοιχεία από τα οποία εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον - Κλιματικές αλλαγές
Οικονομική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.