Η επίδραση των αρχαίων και νέων φιλοσόφων στο προσωπικό και το γενικό μάνατζμεντ των επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η επίδραση των αρχαίων και νέων φιλοσόφων στο προσωπικό και το γενικό μάνατζμεντ των επιχειρήσεων

Γκουτέβαινου, Δέσποινα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα την επίδραση που ασκούν οι αρχαίοι και νέοι φιλόσοφοι στο προσωπικό και το γενικό Μάνατζμεντ των επιχειρήσεων. Από την αρχαία Ελλάδα έως τον 20ο αιώνα υπάρχουν διάφοροι φιλόσοφοι που με τα διδάγματά τους επηρεάζουν το σύγχρονο Μάνατζμεντ. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να καταγράψει σε θεωρητικό επίπεδο τα όσα υποστήριξαν διάφοροι φιλόσοφοι στην αρχαία Ελλάδα, τη ρωμαϊκή εποχή, το Μεσαίωνα, την Αναγέννηση, το Διαφωτισμό, τη Βιομηχανική επανάσταση και την πιο σύγχρονη εποχή και αφορούν τη βελτίωση των θεμάτων της αποτελεσματικότητας και της διοίκησης της σύγχρονης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Στην εν λόγω εργασία παρουσιάζονται τα στοιχεία που πρέπει να διαθέτει κάποιος έτσι ώστε να λειτουργεί έχοντας καλή διαχείριση της προσωπικής και επαγγελματικής του ζωής, όπως αυτά παρουσιάζονται μέσω της γνώσης και των διδαγμάτων σημαντικών φιλοσόφων. Στις διδαχές αυτών των αυθεντιών διακρίνονται τα επιπρόσθετα ή συμπληρωματικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο σύγχρονος άνθρωπος έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικός. Η εργασία διαρθρώνεται σε δύο βασικά κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά στη θεωρητική προσέγγιση του Μάνατζμεντ με σκοπό την κατανόηση του αντικειμένου και του περιεχομένου του Μάνατζμεντ. Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει όλα εκείνα τα στοιχεία και χαρακτηριστικά που με τη σοφία τους οι φιλόσοφοι ανά τα χρόνια έχουν επισημάνει και συμβάλουν καθοριστικά στο προσωπικό και το γενικό Μάνατζμεντ. Έγινε δευτερογενής έρευνα των δεδομένων με εστίαση στην ποιοτική καταγραφή και ανάλυση από αξιόπιστες πηγές, έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής. Tο συμπέρασμα που εξήχθη είναι ότι ιδίως σε θέματα διοίκησης, αποτελεσματικότητας και επιχειρηματικής και προσωπικής ηθικής οι αρχαίοι φιλόσοφοι έχουν να διδάξουν πολλά τους σύγχρονους μάνατζερ και τον κλάδο του Μάνατζμεντ γενικότερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Φιλόσοφοι, Αρχαίοι
Μάνατζμεντ
Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.